uTalk

Official forum for Utopia Community

You are not logged in.

#1 2020-12-14 06:14:03

ptkhuongts
Member
Registered: 2020-12-09
Posts: 11

UTOPIA Việt Nam

Chào mừng mọi người đến với Utopia Việt Nam.

Kênh Utopia Việt Nam được thành lập vào tháng 9 năm 2020 bỡi ptkhuongts. Cho đến nay nó đã hoạt động được 3 tháng và có hơn 50 thành viên tích cực hoạt động mỗi ngày.

Channel ID: 36B301CA977E647126D3CA10BC8E59F1

Offline

#2 2020-12-14 15:05:14

Dr-Hack
Moderator
Registered: 2020-11-20
Posts: 70

Re: UTOPIA Việt Nam

Already a member, however I don't understand your language  big_smile

Offline

#3 2021-01-12 20:21:44

TheMerchant
Moderator
Registered: 2020-11-20
Posts: 68

Re: UTOPIA Việt Nam

Một kênh hoạt động tuyệt vời, trình độ giáo dục Utopia rất cao đang diễn ra ở đây.


"Honour Above Greed" -TheMerchant

Offline

#4 2021-01-28 09:05:19

ptkhuongts
Member
Registered: 2020-12-09
Posts: 11

Re: UTOPIA Việt Nam

Kênh tin tức tổng hợp của Utopia Việt Nam: 8B1FB3E728AA42C3C9496BCAEF72B376

Offline

#5 2021-06-21 21:32:37

lillyedica
Member
Registered: 2021-06-21
Posts: 1

Re: UTOPIA Việt Nam

Không ngờ có luôn của VN ạ lol

Offline

#6 2021-12-27 13:32:29

ptkhuongts
Member
Registered: 2020-12-09
Posts: 11

Re: UTOPIA Việt Nam

lillyedica;570 wrote:

<p>Không ngờ có luôn của VN ạ <img src="https://talk.u.is/img/smilies/lol.png" width="15" height="15" alt="lol" /></p>

Có chứ bạn, hiện tải có cả kênh dành cho minning uNS: #UMININGVIETNAM

Offline

Board footer

Powered by FluxBB